061.jpg
Article
03.02.2021

Käyttöehdot

Vastuuvapauslauseke

EU Green Deal Office -palvelu ei ole virallinen EU-tietolähde, eivätkä palveluntarjoajat ota vastuuta tiedon oikeellisuudesta tai paikkaansa pitävyydestä. Palvelun tuottamisessa hyödynnetään julkisesti saatavilla olevaa informaatiota ja palveluntarjoajien omaa ammatillista arviointia. Palveluntuottajat eivät ole vastuussa palvelussa esitettyjen tietojen päivityksestä kenellekään osapuolelle.

Minkään näillä sivuilla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitusneuvontaa tai kehotusta tai suositusta hankkia sijoitusinstrumentti tai muodostavan minkäänlaista tarjousta. Korkia Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Kaikki Korkia Oy:n tietoihin liittyvät tai niistä johtuvat erimielisyydet, ristiriidat tai vaatimukset ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa Suomen lain mukaan.

#tietosuoja