078 (1).jpg

Olemme koonneet tähän sivulle vinkit hyvän EU-hankehakemuksen tekemiseen.

Muista, että hankehakemuksien tekemisessä sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoita, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen.

 

EU tarjoaa rahaa moneen eri tarkoitukseen ja yritysten kannattaa todella miettiä mahdollisuuksiaan hyödyntää EU-rahoitusta. EU-rahoituksen hakemisessa on hyvä ymmärtää, että annetut ohjeet ja kriteerit ovat usein osittain ohjeellisia. EU-rahoituksen hakemista ei pidä pelätä, vaan käyttää asiantuntijoita apuna hakemuksen tekemisessä, jolloin yrityksen itse ei tarvitse murehtia muotoseikkojen ymmärtämisestä

Hankehakemuksen tekemiseen kannattaa panostaa, ja osaavien kumppaneiden kanssa hakeminen on tehokasta ja nopeaa. Voit tarkastella alueesi rahoitusasiantuntijoita tästä, tai jättää yhteydenottosi Green Deal Office -palvelun asiantuntijoille sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

 

HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELUT

 • EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä on huomioitava, että rahoituksen saamisen todennäköisyys vaihtelee karkeasti 10-30% välillä. Toisaalta tukea on saatavilla merkittäviä määriä ja usein rahoituksen kautta pääsee integroitumaan helpommin osaksi eurooppalaista sisämarkkinaa.
 • Hyvän hankehakemuksen tekemiseen on syytä varata aikaa. Jos olette tekemässä hanketta konsortiona, on hyvä olla liikkeellä 2-2,5kk ennen haun sulkeutumista. Jos olette yksin hakemassa, on hyvä varata vähintään 1,5kk.
 • Lue alla olevat hyvän hakemuksen vinkit ja ota tarpeen vaatiessa yhteyttä asiantuntijaan. Suomessa on merkittävää asiantuntijaosaamista, jonka avulla voit merkittävästi parantaa onnistumisen mahdollisuuksiasi, sekä saada merkittävää työstötukea hakemuksen toteuttamiseen. Katso itsellesi soveltuva asiantuntija täältä
 • Ole hyvissä ajoin liikkeellä ja ennakoi jo avautuvia rahoitushakuja. Avoinna olevat ja aukeavat rahoitushaut näet täältä

 

HYVÄ EU-HANKEHAKEMUS:

Yleispiirteitä:

 • projektin toimenpiteet ja tulokset ovat hakijan strategisten prioriteettien mukaisia (mihin yrityksesi toiminnallaan tähtää?)
 • hankeen toteuttamista varten on riittävät sisäiset resurssit ja kumppanit – ja nämä ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen (Monissa EU-hankehauissa sinulla pitää olla yksi tai useampi kumppani kenen kanssa toteutatte projektin)
 • hankeen tulosten jatkokehityksestä tai kaupallistamisesta on selkeä visio ja halu (näkemys tästä osataan kuvata jo hakuvaiheessa)
 • hankkeessa on huomioitu miten tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti tai ottaa käyttöön eri aloilla.
 • Hankkeessa on myös huomioitu miten hyödynnetään alan parasta teknologiaa ja best-practice menetelmiä

 

EU pyrkii rahoituksellaan tukemaan hankkeita, joista syntyy uutta tietoa tai ratkaisuja eli innovaatioita.

Hyvä innovaatio:

 • Parantaa Euroopan kilpailukykyä: parantaa työllisyyttä, vientiä ja kasvua (innovaation taloudellinen merkitys on aina kyettävä kuvaamaan)
 • Kohdistuu EU:n keskeisten haasteiden tai painopistealojen asettamiin tavoitteisiin, tai merkittävästi mahdollistaa tavoitteiden edistämistä (EU Green Dealin mukaiset tavoitteet ovat aina EU:n painopistealueiden mukaisia)
 • On distruptoiva: mullistaa alaa/markkinaa tai luo uuden markkinan

 

Miettikää myös hanketta suunnitellessanne, hyötyisikö hankkeenne seuraavista toimenpiteistä seuraavien 2-4 vuoden aikana? Nämä toimenpiteet ovat keskeisiä hyvässä EU-rahoitushakemuksessa.

 • IPR: n ja uusien ideoiden kehittäminen joko itsenäisesti tai kansainvälisessä yhteistyössä
 • Laajaa tutkimus, kokeet, validointi, pilotointi ja demo-vaiheen työtä, johon nykyrahoitus ei riitä
 • Kansainvälinen tai alan verkostoituminen tukisi tai parantaisi kehittämissuunnitelman toteuttamista

 

HYVÄ PROJEKTI:

Miettikää seuraavia kohtia ja vastaako projektinne kyseisiin kriteereihin? Projektinne ei tarvitse täyttää kaikkia kriteerejä, mutta mitä useampia se kykenee huomioimaan, sitä helpompaa on rahoituksen saaminen.

 • Hankkeen tavoitteilla ja tuloksilla on merkittävä vaikutus sekä kansainvälisesti että alan toimintaan.
 • Projektissa hyödynnetään teollisuuden / tiedekunnan parhaita käytäntöjä ja teknologioita.
 • Saman alan tai aiheen aiempien EU-hankkeiden tuloksia otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa.
 • Projektitoimenpiteet ja tulokset ovat linjassa hakijan ydinstrategian kanssa. Projekti tukee yritysten strategisen tavoitteen saavuttamista seuraavien kolmen tai kymmenen vuoden aikana. Huom: Hanke toteutetaan vasta rahoituksen myöntämisen jälkeen (6–12 kuukauden prosessi hakemuksen jätöstä)
 • Projektisuunnitelman voi toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla (sisäiset resurssit ja sitoutuneet yhteystyökumppanit tai huolella valitut ali-hankkijat)
 • EU etsii parasta vastinetta rahalle. Projektissa tulee dokumentoida kuinka vertailitte ja valitsitte parhaan alihankkijan, ja osoittaa, että budjetoidut tukitehtävät palvelevat projektia (esim matkat, verkostoituminen ja muuta, mitä projektissa tehdään teknologiakehitysken lisäksi)
 • Hankkeessa syntyy mitattavia tuloksia, jotka voidaan helposti julkaista ja hyödyntää ja todistaa raportoinnissa. Aktiivinen tulosten viestintä ulkoisesti (julkinen tai toimialan sisällä) on osa projektisuunnitelmaa ja tulosten raportointia.
 • Hakijalla on antaa selkeä kuva siitä, miten projektin lopputulosta voidaan hyödyntää (yhtiö itse tai muut toimijat) ja projektin jälkeisestä jatkokehityksen tarpeesta ja edellytyksistä

 

 

EU Funding playbook.PNG

Lisää tietoa ja ohjeita EU-rahoitushakemuksen tekemiseen löytyy EU Funding Playbook-sivustolta. Pääset sivustolle painamalla tästä.

 

Jätä kysymyksesi alla olevaan lomakkeeseen niin EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijat ottavat sinuun yhteyttä