awd

Rakentaminen ja kiinteistöt

Rakentaminen ja kiinteistöt ovat EU Green Dealin keskiössä: rakennuksiin sitoutuu jopa puolet kaikista käytössä olevista raaka-aineista ja rakennukset käyttävät jopa kolmanneksen kaikesta energiasta globaalisti. Rakentamisen keskiössä on Renovation Wave -peruskorjaustoimintasuunnitelma sekä merkittävä toimialan kehittäminen kohti kiertotaloutta

Keskeiset EU Green Dealin rakentamisen ja kiinteistöjen tavoitteet

011.jpg
Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa ja energiaköyhyyden poistaminen
Korjaus.PNG
Julkisten ja yksityisten rakennusten kunnostaminen – yhteensä 35 miljoonan rakennuksen kunnostaminen vuoteen 2030 mennessä
045.jpg
Vähähiiliset, digitalisoidut ja älykkäät rakennukset

Mitä halutaan saada aikaan?

Rakennukset käyttävät noin 40 % EU:n energiasta ja ne tuottavat yli kolmasosan EU:n hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi tällä hetkellä noin kolme neljäsosaa rakennuksista ei ole energiatehokkaita ja vain noin yksi prosentti niistä kunnostetaan vuosittain. Energiankulutus sekä raaka-aineiden käyttö on rakennusalan muutoksen keskiössä ja Green Dealin avulla halutaan erityisesti lisätä rakennusten energia- ja resurssitehokkuutta kunnostusten kautta sekä uusiutuvan energian lähteitä rakennusten ylläpidossa. Kunnostustavoitteen sekä muita toimialoja koskevien hiilineutraaliustavoitteiden asettamisen myötä direktiivien ja säännösten uudistaminen on todennäköistä, mikä rohkaisee rakennusalaa uusiutumaan kestävämpään suuntaan.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

 • Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi rakennusalalla on odotettavissa suuria muutoksia. Saavuttaakseen komission syyskuussa 2020 ehdottaman vähintään 55 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä, EU:n on vähennettävä rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia, niiden energiankulutusta 14 prosenttia ja lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutusta 18 prosenttia.
  • Keskeisinä toimenpiteinä ovat rakennustuotedirektiivien uudistaminen (2021); kiertotalouden edistäminen rakentamisessa (useita toimenpiteitä tulevien vuosien aikana); vähähiilisen rakentamisen indikaattorien ja tavoitetasojen asettaminen (2021-2023); EU jätedirektiivien uudistaminen rakennusjätteiden hyödyntämisen osalta (2021-2023) sekä maankäytön tehostaminen ja pilaantuneiden maiden käsittelyn ja hyödyntämisen helpottaminen.
  • Kokonaan uutena asiana EU:n komissio ehdotti heinäkuussa 2021 uuden maantieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökauppajärjestelmää. Järjestelmää rakennetaan vaiheittain ja se otetaan täysin käyttöön vuonna 2023.
 • Rakentamisen hiilineutraaliustavoitteet saavuttaakseen EU julkisti vuoden 2020 lokakuussa rakentamiseen liittyvän strategian nimeltään Renovation Wave Strategy, joka toimii rakennus- ja kiinteistöalan keskiössä Green Dealissa ja keskittyy erityisesti rakennetun ympäristön energiatehokkuuden lisäämiseen. Lisäksi strategian keskiössä on rakennusten kunnostusprosentin kasvattaminen sekä rakennusalan työvoimavaltaisuuden hyödyntäminen osana koronapandemiasta elpymistä.
 • Vähähiilisen rakennetun ympäristön saavuttamiseksi Green Dealin tavoitteiden mukaisesti Euroopan komissio aikoo lisätä muun muassa kannustimia ja oikeusvarmuutta omistajille ja vuokralaisille, rahoittaa alaa NextGenerationEU:n, muiden EU:n ja yksityisten rahastojen kautta, kouluttaa viranomaisia ja työntekijöitä, kehittää kestävien rakennustuotteiden markkinoita sekä lisätä naapuruuspohjaisia ja yhteisöjohtamia lähestymistapoja.

 

EU Green Dealin keskeiset tavoitteet rakentamisen osalta keskittyvät suurelta osin rakentamisen Renovation Wave -strategiaan. Tavoitteita rakentamisessa ovat muun muassa:

 • EU-maiden on laadittava pitkän aikavälin peruskorjausstrategiat, joiden tavoitteena on vähentää kansallisten rakennusvarastojen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä ja sisällyttää ohjeelliset välitavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nollaan
 • 30 % vähennys rakennusajassa ja -kuluissa
 • 30 % parempi sisäympäristön laatu/viihtyvyys, 30 % vähennys pölyn ja äänen määrässä
 • Kontribuutio kehittää ja toteuttaa tapoja tuottaa hiilineutraalia toimintaa rakennusalalla
 • Kaksinkertaistaa kunnostusaste seuraavan 10 vuoden aikana
 • Pakolliset nykyisten rakennusten energiatehokkuuden vähimmäisstandardit
 • Päivitetyt säännöt energiatehokkuustodistuksille
 • Julkisen sektorin rakennusten kunnostamisvaatimusten mahdollinen laajentaminen
 • Lämmityksen ja jäähdytyksen päästöjen vähentäminen (80 % asuinrakennusten kulutetusta energiasta tulee näistä) mm. uudistamalla uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevia direktiivejä ja EU:n päästökauppajärjestelmää sekä hyödyntämällä nykyisiä säännöksiä täysimääräisesti
 • 160 000 uutta työpaikkaa
 • 35 miljoonan rakennuksen kunnostaminen unionin alueella

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio rakentaminen.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin