Kiertotalouden investointituki.png
Funding
Opening:
-
Closing:

Kiertotalouden investointiavustus - yritysten vihreän kasvun ja kiertotalouden vauhdittamiseksi

Kenelle, mitä ja kuinka paljon?

Pieni yritys.jpg
Kaikenkokoisille yrityksille
Mitä.jpg
Tukea ympäristönormit tai alan nykyisen teknisen suorituskyvyn ylittäviin kiertotalous-investointeihin
raha.jpg
0-15M EUR, 35-45% projektikustannuksista

Kiertotalouden investointituki on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat valmiina investoimaan toimintoihin, jotka ylittävät nykyiset unionin ympäristöstandardit tai alan nykyisen teknisen suorituskyvyn tason

Kiertotalouden investointiavustus rahoittaa kiertotalouden investointeja (ml. laitteet ja käyttöönottoon liittyvät kulut sekä kehitystyö). 

Rahoitus on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat muuttaa perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää vaikuttaa suoraan kierrätyksen lisääntymiseen tai alan EU-ympäristönormien ylittymiseen. 

Rahoituksen kohteena voivat olla:

 • teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit,
 • liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit,
 • digitaalisten ratkaisujen rakentamista koskevat investoinnit, tai
 • jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit
 • Rahoitettavat investoinnit voivat käynnistyä vasta tuen myöntämisen jälkeen
 • Tukea voivat hakea kaikenkokoiset yksittäiset yritykset

Rahoitusta voidaan myöntää investointiin, jolla yritys ylittää toiminnassa sovellettavat unionin normit tai alan nykyisen teknisen kehitystason.  Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu:

 • koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
 • aineettomien oikeuksien hankinnasta
 • rakennuksen, rakennelman- tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta tai niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista
 • tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista tai verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
 • Investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta

SAATAVILLA OLEVA RAHOITUS:

 • Pk- yhtiö voi saada 45% rahoitusta hankkeeseensa, ja suurempi yhtiö max 35% tukikelpoisista kuluista.

 • Tukikelpoiset kustannukset määritetään tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin.
 • Business Finlandin investointituki kiertotalouden hankkeisiin ei ole de minmis -muotoista eikä se kuulu väliaikaisen 800 k€ rajoitetun valtiontuen piiriin. Business Finland voi myöntää yhteensä 17 M€ rahoitusta hankkeille (maksimimäärä rahoitusta samalle hankkeelle on 15 M€)

Lisätietoja:  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-investointiavustus

 

HAE RAHOITUSTA:

Voit hakea rahoitusta suoraan Business Finlandin sivuilta (yllä oleva linkki) tai tehdä hakemuksen asiantuntijoiden avustuksella. Katso täältä alueesi asiantuntijat, jotka auttavat hakemuksessasi tai

jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!

Ota yhteyttä EU Green Deal Office -asiantuntijoihin

#Energia
#Finanssiala
#Jäte- ja kierrätysala
#Kaivosteollisuus
#Kemianteollisuus
#Liikenne ja logistiikka
#Maatalous
#Metalliteollisuus
#Metsäteollisuus
#Muoviteollisuus
#Rakentaminen ja kiinteistöt
#Teknologiateollisuus
#Tekstiiliteollisuus