EIC.jpg
Funding
Opening:
-
Closing:

EIC Accelerator CHALLENGE - tukea korkean riskin ja potentiaalin omaaville pk- ja startup-yrityksille

Kenelle, mitä ja kuinka paljon?

Pieni yritys.jpg
Startupeille ja pk-yrityksille
Mitä.jpg
Tukea projektikustannuksiin sekä
pääomaa
raha.jpg
0,5-2,5M EUR tukea (70% projektikustannuksista)
0,5-15M EUR omaa pääomaa (10-25% omistuksesta)

EIC Accelerator tukee korkean riskin ja potentiaalin omaavia pk- ja startup-yrityksiä auttamalla heitä kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia, innovatiivisia ja markkinoita mullistavia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja, joilla on mahdollisuus tukea Euroopan taloudellista kasvua.

 

 • Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan sekä tukimuotoista rahoitusta että vapaaehtoista pääomarahoitusta.
 • Yrityksille tarjotaan myös liiketoiminnan konsultointi- ja mentorointipalveluita, jotka tukevat yrityksen innovatiivisen idean skaalautumista. Lisäksi ”kiihdyttämöpalveluiden” kautta heillä on mahdollisuus verkostoitua sijoittajien, suuryhtiöiden ja muiden saman alueen yrittäjien kanssa.
 • Ohjelma on tarkoitettu yksittäisille yrityksille (ei konsortioille). Projektien loppuunsaattamisen tulisi kestää 12–24 kk, mutta tästä aikarajoitteesta voidaan joustaa hyvillä perusteluilla.
 • Challange -haussa (”temaattinen/top-down)” tulee esittää ratkaisua komissiona esittämälle haasteelle. Challange -hakuja on ainoastaan yksi per teema/haaste. Haasteet liittyvät Green Deal innovaatioihin, sekä Digi- ja terveysteknologioihin:

Strategisesti tärkeät Digitaaliset- ja Terveysteknologiat: Hakijalla tulee olla edellytykset nousta maailmanjohtajaksi alla listattujen strategisten teknologioiden kehityksessä:

 1. Digitaaliset teknologiat (tuotteet, järjestlmät, tuotantomenetelmät): Edistyneen korkean suorituskyvyn tietojenkäsittely, kvanttiteknologiat, kyberturvallisuus, tekoäly, lohkoketju, pilvi-infrastruktuuriteknologiat ja IoT teknologiat .
 2. Terveysteknologiat:  Tekoälyohjatut välineet varhaisen vaiheen diagnostiikassa; point-of-care diagnostiikka; uudet lähestymistavat solu- ja geeniterapiassa, erityisesti syöpä; uusien biomarkkereiden kehittäminen; Bioprosessointi 4.0 (digitalisointi biotech / biofarma -aloilla); terveydenhuollon tekoäly- ja  tiedustelupalvelut; ja sähköisen terveydenhuollon (mukaan lukien mobiiliterveydenhuollon) ratkaisut terveydenhuoltojärjestelmiin, tehohoitoyksiköihin ja laajemmin lääketieteelliseen käyttöön.

 

Green Deal innovaatiot jotka tukevat Covid-jälkeistä taloudellista kasvua:

 1. Uusiutuva energia, ml. uusiutuva vetyteknologia ja energian varastointi
 2. Kiinteistöjen ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta tukevat remonttiteknologiat tai -menetelmät
 3. Vähähiiliset prosessit ja Co2 hyötykäyttö energia-intensiivisessä teollisuudessa
 4. Akut ja muut energiavarastointijärjestelmät (koko arvoketju, ml. mineraalit ja kierrätys)

 

MITEN HAEN RAHOITUSTA:

EIC Accelerator OPEN on jatkuva hakuohjelma, jossa on kaksi kierrosta.

 • 1. kierrokseen voi osallistua milloin vain. Arviointo kestää noin kuukauden. Lopputuloksena yritys saa kutsun toiseen hakemusvaiheeseen (hakijan tulee osallistua toiseen vaiheeseen 12 kk sisällä)
 • 2. kierrokseen täytyy jättää hakemus ennen jotakin seuraavista ajankohdista:
  • 9.6.2021
  • 6.9.2021.

Vuodesta 2022 alkaen 2. kierroksen hakuajankohtia on neljä kappaletta (ilmoitetaan erikseen)

Hakemusten arvioinnin kriteerit ovat mm:

 • Tiimi: Onko tiimillä edellytykset toteuttaa kasvusuunnitelman sekä kansainväliseen liiketoiminnan skaalaamiseen?
 • Tuote: Tarjoaako tuote innovatiivista ratkaisua, jolla on laajamittainen vaikuttavuus?
 • Liiketoimintasuunnitelma: Onko hankkeella/tuotteella merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan? Onko yhtiöllä selkeä kasvusuunnitelma?
 • Markkina: Onko näyttöä siitä, että asiakasryhmät ja markkinoille meno -malli on identifioitu? Onko maksavia pilottiasiakkaita?
 • Talous: Onko yhtiöllä edellytykset rahoittaa liiketoimintaa tukihankkeen aikana sekä kasvua hankeen jälkeen?
 • Organisaatio/governance: Onko tiimin jäsenillä omistusta? Onko ammattisijoittajia mukana? Onko omistuspohja hajautettu?

 

HAKEMUKSEN ONNISTUMISEN TEKIJÄT:

Yrityksen kelpoisuus:

 • Hiljattain perustettu pk- tai startup-yritys
 • Ammattitaitoinen tiimi (sis. erilaisen taustan omaavia henkilöitä)
 • Ei ole pankkirahoituskelpoinen (esim. selkeä taloudellinen kuilu)

Disruptiivinen / Mullistava teknologia

 • Markkinoita luova tai disruptoiva/mullistava innovaatio
 • Selkeä erottautuminen (pienet parannykset eivät riitä)
 • Close-to-market (TRL ≥ 6, todistetusti valmis kaupalliseen vaiheeseen) (mikä ihmeen TRL, lue täältä)
 • Operointivapaus (yhtiöllä IPR-oikeudet hallussaan)

Liiketoiminnan vaikutus

 • Mahdollisuus kansainvälisille markkinoille
 • Uskottava ”go-to-market” -strategia
 • Kunnianhimoinen liiketoimintasuunnitelma (korkea riski - voimakas kasvu)
 • Vaikuttavuusmahdollisuus Euroopan Unionin alueella ja/tai pk-markkinakenttään

 

SAATAVILLA OLEVA RAHOITUS KOOSTUU:

Tuesta

 • 0.5-2.5 MEUR (70 % hyväksi luettavista kustannuksista): Demonstraatiovaiheen tuotekehitykseen. Toiminta aina vaiheesta TRL 6 (prototyypin validointi) vaiheeseen TRL8 (ensimmäinen versio tuotteesta teknologisesti hyväksytty) (mikä ihmeen TRL, lue täältä)
 •  + 25 % hallintokustannusten marginaalin takia yhteenlaskettu tuen määrä on noin 88 % projektikustannuksista

Omasta pääomasta

 • 0.5-15 MEUR (10-25 % omistus): Kaupallistamis- ja skaalaamisvaiheen tuote- ja liiketoimintakehitykseen (ml. myyntiverkoston rakentaminen, kaupallinen tuotanto ja toiminta). Toiminta vaiheessa TRL 9 (kaupallistamisen vaihe, tuote/palvelu testattu operatiivisessa ympäristössä) tai tarpeen vaatiessa alemmassa vaiheessa, jos kyse ei ole hyväksyttävästä kustannuksesta. Näitä ovat mm. markkinointi, kaupallinen käyttöönotto, tuotantolaitokset. (mikä ihmeen TRL, lue täältä)
 • Small Midcap yhtiöt (henkilökunta 250-500 hlö) voivat hakea omaa pääomaa.

 

VINKIT RAHOITUKSEN HAKEMISEEN:

 • Hyvän hankehakemuksen tekemiseen on syytä varata aikaa. Jos olette tekemässä hanketta konsortiona, on hyvä olla liikkeellä viimeistään 2-2,5 kuukautta ennen haun sulkeutumista. Jos olette yksin hakemassa, on hyvä varata vähintään 1,5 kuukautta.
 • EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä on huomioitava, että rahoituksen saamisen todennäköisyys vaihtelee karkeasti 10-30% välillä. Toisaalta tukea on saatavilla merkittäviä määriä ja usein rahoituksen kautta pääsee integroitumaan helpommin osaksi eurooppalaista sisämarkkinaa.
 • Hyvä hanke kytkeytyy selvästi EU:n painopistealueisiin esim. Green Dealiin, ja tähtää innovaatioiden tuottamiseen, joista on hyötyä laajemminkin kuin vain toimijan omassa toiminnassa.

Katso lisää vinkkejä onnistuneeseen EU-projektiin täältä

 

HAE RAHOITUSTA:

Katso täältä alueesi asiantuntijat, jotka auttavat hakemuksessasi tai

jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!

 

 

Ota yhteyttä EU Green Deal Office -asiantuntijoihin

#Energia
#Finanssiala
#Jäte- ja kierrätysala
#Kaivosteollisuus
#Kemianteollisuus
#Liikenne ja logistiikka
#Maatalous
#Metalliteollisuus
#Metsäteollisuus
#Muoviteollisuus
#Rakentaminen ja kiinteistöt
#Teknologiateollisuus
#Tekstiiliteollisuus