011.jpg

Finanssiala

EU Green Dealin myötä markkinoille ohjataan satoja miljardeja uutta rahoitusta vihreisiin investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla EU pyrkii EU taksonomia -paketillaan luomaan unionille yhteiset määrittelysäännöt vihreille investoinneille ja rahoitukselle. EU taksonomian myötä rahoitusmarkkinoiden ohjausvaikutus korostuu yhä enemmän, kun vihreän rahoituksen kriteerit rahoituksensaajille tiukentuvat.

Keskeiset EU Green Dealin finanssialan tavoitteet

Wind mills.jpg
EU taksonomian käyttöönottaminen
015.jpg
Satojen miljardien eurojen allokoiminen vihreisiin investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen
074.jpg
Raportointikäytäntöjen kehittäminen ympäristö- ja ilmastoriskien läpinäkyvyyden ja hallinnan parantamiseksi

Mitä halutaan saada aikaan?

Rahoitussektorilla on keskeinen rooli EU:n Green Dealin ja unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vihreä muutos tarvitsee merkittävää rahoituksen kohdentamista vihreisiin investointeihin ja sijoituksiin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan EU haluaa ohjata vuosien 2020-2030 aikana 1000 miljardia euroa lisää rahoitusta vihreään rahoitukseen. Tämän lisäksi tavoitteena on ohjata yksityistä pääomamarkkinaa yhä voimakkaammin vihreän rahoituksen suuntaan.

Koronapandemia on sekoittanut alkuperäisen Green Dealin ja koronaelvytyssuunnitelman rahoitusviitekehyksiä keskenään ja nykyään näiden kahden eroa on hankalaa tunnistaa. EU:ssa sovittiin syksyn 2020 lopussa, että 37 %  koronaelvytysrahoituksesta ohjataan markkinoille Green Dealin tavoitteiden mukaisesti, mikä vastaa 278 miljardia euroa. Tämän lisäksi EU on budjetissaan varannut 500 miljardia euroa EU Green Dealin mukaisiin toimenpiteisiin.

Syksyllä 2021 alkavat EU:n koronaelvytyssuunnitelman rahoitushaut myös Suomessa. Suomen noin 2 miljardin euron tukipaketista n. 50% tullaan allokoimaan vihreän kehityksen mukaisiin investointeihin ja tutkimukseen.

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

 

  • On odotettavissa, että jatkossa saastuttaville ja ympäristölle haitallisille hankkeille rahoituksen hinta kasvaa, kun taas vihreille hankkeille rahoitusta pyritään kohdentamaan edullisemmilla ehdoilla.
  • Rahoituslaitoksille taksonomia asettaa entistä enemmän vaatimuksia rahoituksen myöntämisessä ESG-toiminnoille ja riskienhallinnalle. Rahoitusta myöntävien toimijoiden on kyettävä arvioimaan rahoitettavien kohteiden ESG-suoriutumista ja keskeisiä hankkeeseen liityviä ESG-riskejä.
  • EU:n Green Deal ohjaa myös merkittävästi yhteiskunnan eri sidosryhmien vaatimuksia kohti tiukempia ilmasto- ja ympäristötavoitteita, mikä heijastuu takaisin rahoitussektoriin tiukempina ympäristösidosryhmäodotuksina. Samalla pakottavaa ei-taloudellista raportointia halutaan kehittää ottamaa huomioon paremmin ilmasto- ja ympäristöriskit sekä parantamaan yritysten ja investointien läpinäkyvyyttä.
  • Keskeisenä toimialavaikutuksena ovat EU Green Dealinkin vahvistamat ja sijoittajien vaatimat uudet raportointimenetelmät, joilla edesautetaan rahoituksen ja investointikohteiden läpinäkyvyyden parantamista. Ilmasto- ja ympäristöriskien arvioimisesta tulee yhä keskeisempää ja finanssiala on keskiössä uusien menetelmien kehittämisessä ja käyttöönottamisessa.

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET  TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio finanssi.png

Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin