034.jpg

Jäte- ja kierrätysala

EU Green Dealin yksi keskeisimmistä tavoitteista on edesauttaa toimialojen kehittymistä kohti kiertotalouden toimintamalleja. Muutoksessa keskeisenä toimijana ovat jäte- ja kierrätysalan toimijat, joita EU pyrkii tukemaan uusien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden uusiokäyttö- ja kierrätysratkaisujen tuottamiseksi.

Keskeiset EU Green Dealin jäte- ja kierrätysalan tavoitteet

047.jpg
Suljettujen materiaalikierron ratkaisujen kehittäminen, etenkin muovin, akkumineraalien, kuitujen ja elektroniikan osalta
Elementti.PNG
Toimiala- ja tuotekohtaiset vaatimukset kierrätetyn raaka-aineen käytöstä uusissa materiaaleissa ja tuotteissa
053.jpg
Jätesiirtojen yhä tiukempi kontrolloiminen ja jätevientien vähentäminen

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Jäte- ja kierrätysalan päästöt Euroopassa vastaavat noin 5% unionin päästöistä. EU Green Dealilla jäte- ja kierrätyssektoria pyritään kehittämään niin, että EU asettaa yhä voimakkaammat vaatimukset tuotteiden korjattavuudelle ja uusiokäyttömahdollisuuksille. Samalla EU satsaa merkittävästi varoja siihen, että jatkossa materiaalivirrat kiertäisivät EU:n sisämarkkinoiden sisällä, ja että yhä suurempi osa materiaaliraaka-aineesta saadaan kierrätettyä takaisin uusiin tuotteisiin.

Toimialan muutoksen keskiössä on tarve kehittää raaka-ainevirtojen kiertotaloutta ja uusia teknologisia menetelmiä. EU lisää merkittävästi rahoitusta nimenomaan Euroopan kierrätysmarkkinan kehittämiseksi, jotta EU:n omavaraisuus kriittisissä raaka-aineissa kehittyisi positiivisesti.

Samalla EU haluaa puuttua EU:sta siirrettävän jätteen päätymistä kolmansiin maihin, joissa jätteitä ei voida käsitellä asianmukaisesti. Keskiössä on EU:n kierrätysmarkkinoiden ja ratkaisujen kehittäminen etenkin muovi-, elektroniikka- ja tekstiilijätteiden osalta.

Tavoitetilan keskiössä on EU:n kiertotalousstrategia, jonka pohjalta EU tulee asettamaan rahoitus- ja regulaatiotoimenpiteitä vuosien 2021-2023 aikana.

EU myös pohtii jätteenpolton sisällyttämistä mukaan EU:n päästökauppaan, mikä nostaisi jätteiden polttamisen kustannusta ja osaltaan kannustaisi kehittämään kierrätysmenetelmiä, joilla energiahyödyntäminen voitaisiin välttää ja kalliit raaka-aineet pitää teollisuuden käytössä.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • EU Green Dealin myötä jäte- ja kierrätysalan on pakko kyetä kehittämään menetelmiä materiaalien suljettujen kiertojen mahdollistamiseksi. EU tulee satsaamaan merkittäviä määriä rahoitusta alan tutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen
  • EU päästökaupan uudistamiselle jätteenpoltto voidaan ottaa mukaan päästökaupan piiriin, mikä merkittävästi nostaisi energiahyödyntämisen hintaa. Samalla EU:ssa myös tarkastellaan uusiutuvan energian direktiivejä, joilla määritellään miten jatkossa esimerkiksi jätteenpoltosta syntyviä päästöjä tullaan luokittelemaan. Molemmat muutokset tulevat käsittelyyn Fit For 55 -paketissa kesällä 2021.
  • Osalle toimijoista muutos voi tarkoittaa nykyisen liiketoiminnan loppumista nykyisessä muodossaan, ellei toimijat kykene kehittämään liiketoimintaa materiaalien kierrätysratkaisujen tuottamisessa.
  • Nykyisiä EU:n jätedirektiivejä tullaan tarkastelemaan ja asettamaan tiukempia kierrätystavoitteita. Kierrätystavoitteet osaltaan asettavat toimintahaasteita- ja vaatimuksia myös jäte- ja kierrätysalan toimijoille. EU pyrkinee vuosien 2022-2023 aikana kehittämään EU:n lainsäädäntöä kierrätystavoitteiden osalta.
  • Jatkossa jätteiden vieminen EU:n ulkopuolelle on yhä kalliimpaa. Samalla jäte- ja kierrätysalalta vaaditaan merkittävää yhteistyötä valmistavan teollisuuden kautta, jotta tuotteista ja kierrätysteknologioista saadaan toisilleen yhteensopivia. Tässä esimerkiksi EU:n ekodirektiivin muutokset tulevat olemaan keskiössä.

 

KATSO TOIMIALAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin