034.jpg

Jäte- ja kierrätysala

EU Green Dealin yksi keskeisimmistä tavoitteista on auttaa toimialojen kehittymistä kohti kiertotalouden toimintamalleja. Muutoksessa keskeisinä toimijoina ovat jäte- ja kierrätysalan operaattorit, joita EU pyrkii tukemaan uusien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden uusiokäyttö- ja kierrätysratkaisujen luomiseksi.

Keskeiset EU Green Dealin jäte- ja kierrätysalan tavoitteet

047.jpg
Suljettujen materiaalikierron ratkaisujen kehittäminen, etenkin muovin, akkumineraalien, kuitujen ja elektroniikan osalta
Elementti.PNG
Toimiala- ja tuotekohtaiset vaatimukset kierrätetyn raaka-aineen käytöstä uusissa materiaaleissa ja tuotteissa
053.jpg
Jätesiirtojen yhä tiukempi kontrolloiminen ja jätevientien vähentäminen

Mitä halutaan saada aikaan?

Jäte- ja kierrätysalan päästöt Euroopassa vastaavat noin 5 % unionin päästöistä. EU Green Dealilla jäte- ja kierrätyssektoria pyritään kehittämään asettamalla yhä voimakkaammat vaatimukset tuotteiden korjattavuudelle ja uusiokäyttömahdollisuuksille. Samalla EU satsaa merkittävästi siihen, että jatkossa materiaalivirrat kiertäisivät EU:n sisämarkkinoilla ja että yhä suurempi osa materiaaliraaka-aineesta saadaan kierrätettyä takaisin uusiin tuotteisiin.

Toimialan muutoksen keskiössä on tarve kehittää raaka-ainevirtojen kiertotaloutta ja uusia teknologisia menetelmiä. EU lisää merkittävästi rahoitusta nimenomaan Euroopan kierrätysmarkkinan kehittämiseksi, jotta EU:n omavaraisuus kriittisissä raaka-aineissa kehittyisi positiivisesti.

Samalla EU haluaa puuttua EU:sta vietävien jätteiden päätymiseen kolmansiin maihin, joissa jätteitä ei voida käsitellä asianmukaisesti. Keskiössä on EU:n kierrätysmarkkinoiden ja ratkaisujen kehittäminen etenkin muovi-, elektroniikka- ja tekstiilijätteiden osalta.

Tavoitetilan ytimessä on EU:n kiertotalousstrategia, jonka pohjalta EU tekee rahoitus- ja regulaatiotoimenpiteitä vuosien 2021-2023 aikana.

EU pohtii myös jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan, mikä nostaisi jätteiden polttamisen kustannuksia ja osaltaan kannustaisi kehittämään kierrätysmenetelmiä, joilla kalliit raaka-aineet voitaisiin pitää teollisuuden käytössä.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • EU Green Dealin myötä jäte- ja kierrätysalan on pakko kyetä kehittämään menetelmiä materiaalien suljettujen kiertojen mahdollistamiseksi. EU satsaa merkittävästi rahoitusta alan tutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen.
  • EU:n päästökaupan uudistamisen suunnittelun yhteydessä pohdittiin jätteenpolton lisäämistä EU:n päästökaupan alaisuuteen. Ainakaan tällä hetkellä ei näytä siltä, että jätteenpolttoa oltaisiin viemässä päästökaupan alle, mutta tilanne voi muuttua syksyn 2021 ja kevään 2022 parlamentin neuvotteluissa.
  • Nykyisiä EU:n jätedirektiivejä tullaan tarkastelemaan ja asettamaan tiukempia kierrätystavoitteita. Kierrätystavoitteet osaltaan asettavat toimintahaasteita- ja vaatimuksia myös jäte- ja kierrätysalan toimijoille. EU pyrkinee vuosien 2022-2023 aikana kehittämään EU:n lainsäädäntöä kierrätystavoitteiden osalta.
  • Jatkossa jätteiden vieminen EU:n ulkopuolelle on yhä kalliimpaa. Samalla jäte- ja kierrätysalalta vaaditaan merkittävää yhteistyötä valmistavan teollisuuden kanssa, jotta tuotteista ja kierrätysteknologioista saadaan yhteensopivia. Tässä esimerkiksi EU:n ekosuunnittelu direktiivin muutokset ovat keskiössä. Uusi ekosuunnitteludirektiivi esitellään komission toimesta syksyllä 2021.

 

KATSO TOIMIALAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin