078 (1).jpg

Olemme koonneet tähän vinkit hyvän EU-hankehakemuksen tekemiseen.

Muista, että hankehakemuksien tekemisessä sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoita, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen.

 

EU tarjoaa rahaa moneen eri tarkoitukseen ja yritysten kannattaa todella miettiä mahdollisuuksiaan hyödyntää EU-rahoitusta. EU-rahoituksen hakemisessa on hyvä ymmärtää, että annetut ohjeet ja kriteerit ovat usein osittain ohjeellisia. EU-rahoituksen hakemista ei pidä pelätä, vaan käyttää asiantuntijoita apuna hakemuksen tekemisessä, jolloin yrityksen itse ei tarvitse murehtia muotoseikkojen ymmärtämisestä.

Hankehakemuksen tekemiseen kannattaa panostaa, ja osaavien kumppaneiden kanssa hakeminen on tehokasta ja nopeaa. Voit tarkastella alueesi rahoitusasiantuntijoita tästä tai jättää yhteydenottosi Green Deal Office -palvelun asiantuntijoille sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

 

HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELUT

 • EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä on huomioitava, että rahoituksen saamisen todennäköisyys vaihtelee karkeasti 10-30 %:n välillä. Toisaalta tukea on saatavilla merkittäviä määriä ja usein rahoituksen kautta pääsee integroitumaan helpommin osaksi eurooppalaista sisämarkkinaa.
 • Hyvän hankehakemuksen tekemiseen on syytä varata aikaa. Jos olette tekemässä hanketta konsortiona, on hyvä olla liikkeellä 2-2,5 kk ennen haun sulkeutumista. Jos haette yksin, kannattaa varata vähintään 1,5 kk.
 • Lue alla olevat hyvän hakemuksen vinkit ja ota tarpeen vaatiessa yhteyttä asiantuntijaan. Suomessa on merkittävää asiantuntijaosaamista, jonka avulla voit parantaa huomattavasti onnistumisen mahdollisuuksiasi sekä saada merkittävää työstötukea hakemuksen toteuttamiseen. Katso itsellesi soveltuva asiantuntija täältä
 • Ole hyvissä ajoin liikkeellä ja ennakoi jo avautuvia rahoitushakuja. Avoinna olevat ja aukeavat rahoitushaut näet täältä

 

HYVÄ EU-HANKEHAKEMUS:

Yleispiirteitä:

 • Projektin toimenpiteet ja tulokset ovat hakijan strategisten prioriteettien mukaisia (mihin yrityksesi toiminnallaan tähtää)
 • Hankkeen toteuttamista varten on riittävät sisäiset resurssit ja kumppanit – ja nämä ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen (monissa EU-hankehauissa sinulla pitää olla yksi tai useampi kumppani, joiden kanssa toteutatte projektin)
 • Hankkeen tulosten jatkokehityksestä tai kaupallistamisesta on selkeä visio ja halu (näkemys tästä osataan kuvata jo hakuvaiheessa)
 • Hankkeessa on otettu huomioon, miten tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti tai ottaa käyttöön eri aloilla
 • Hankkeessa on myös mietitty, miten hyödynnetään alan parasta teknologiaa ja best-practice-menetelmiä

 

EU pyrkii rahoituksellaan tukemaan hankkeita, joista syntyy uutta tietoa tai ratkaisuja eli innovaatioita.

Hyvä innovaatio:

 • Parantaa Euroopan kilpailukykyä: parantaa työllisyyttä, vientiä ja kasvua (innovaation taloudellinen merkitys on aina kyettävä kuvaamaan)
 • Kohdistuu EU:n keskeisten haasteiden tai painopistealojen asettamiin tavoitteisiin tai merkittävästi mahdollistaa tavoitteiden edistämistä (EU Green Dealin mukaiset tavoitteet ovat aina EU:n painopistealueiden mukaisia)
 • On distruptoiva: mullistaa alaa/markkinaa tai luo uuden markkinan

 

Hanketta suunnitellessanne miettikää myös, hyötyisikö hankkeenne seuraavista toimenpiteistä seuraavien 2-4 vuoden aikana. Nämä toimenpiteet ovat keskeisiä hyvässä EU-rahoitushakemuksessa.

 • IPR:n ja uusien ideoiden kehittäminen joko itsenäisesti tai kansainvälisessä yhteistyössä
 • Laajaa tutkimusta, kokeita, validointia, pilotointia ja demovaiheen työtä, johon nykyrahoitus ei riitä
 • Kansainvälinen tai alan verkostoituminen tukisi tai parantaisi kehittämissuunnitelman toteuttamista

 

HYVÄ PROJEKTI:

Miettikää seuraavia kohtia ja vastaako projektinne kyseisiin kriteereihin. Projektinne ei tarvitse täyttää kaikkia kriteerejä, mutta mitä useampia se kykenee ottamaan huomioon, sitä helpompaa on rahoituksen saaminen.

 • Hankkeen tavoitteilla ja tuloksilla on merkittävä vaikutus sekä kansainvälisesti että alan toimintaan
 • Projektissa hyödynnetään teollisuuden/tiedekunnan parhaita käytäntöjä ja teknologioita
 • Saman alan tai aiheen aiempien EU-hankkeiden tuloksia otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa
 • Projektitoimenpiteet ja tulokset ovat linjassa hakijan ydinstrategian kanssa. Projekti tukee yritysten strategisen tavoitteen saavuttamista seuraavien kolmen tai kymmenen vuoden aikana. Huom. hanke toteutetaan vasta rahoituksen myöntämisen jälkeen (6–12 kuukauden prosessi hakemuksen jättämisestä)
 • Projektisuunnitelman voi toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla (sisäiset resurssit ja sitoutuneet yhteystyökumppanit tai huolella valitut alihankkijat)
 • EU etsii parasta vastinetta rahalle. Projektissa pitää dokumentoida, kuinka vertailitte ja valitsitte parhaan alihankkijan ja osoittaa, että budjetoidut tukitehtävät palvelevat projektia (esim. matkat, verkostoituminen ja muu projektissa tehtävä teknologiakehityksen lisäksi)
 • Hankkeessa syntyy mitattavia tuloksia, jotka voidaan helposti julkaista ja hyödyntää ja todistaa raportoinnissa. Aktiivinen tulosten viestintä ulkoisesti (julkinen tai toimialan sisällä) on osa projektisuunnitelmaa ja tulosten raportointia
 • Hakija pystyy antamaan selkeän kuvan siitä, miten projektin lopputulosta voidaan hyödyntää (yhtiö itse tai muut toimijat) ja millainen on projektin jälkeinen jatkokehityksen tarve ja edellytykset

 

 

EU Funding playbook.PNG

Lisää tietoa ja ohjeita EU-rahoitushakemuksen tekemiseen löytyy EU Funding Playbook-sivustolta. Pääset sivustolle painamalla tästä.

 

Jätä kysymyksesi alla olevaan lomakkeeseen niin EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijat ottavat sinuun yhteyttä