047.jpg

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus on keskeisessä roolissa monissa eri EU Green Dealin tavoitteissa: materiaalien kierrätysratkaisuissa, uusien vähemmän ympäristöä kuormittavien lannoite- ja torjunta-aineiden, sekä uusien biopohjaisten materiaalien kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan toimialalla on merkittävä rooli muiden toimialojen edesauttamisessa EU Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeiset EU Green Dealin kemianteollisuuden tavoitteet

Järvi.PNG
Vähemmän ympäristöä kuormittavien lannoitteiden ja tuholaistorjuntaineiden kehittäminen
047.jpg
Synteettisten polttoaineiden tuottaminen jätevirroista
Kemikaali.PNG
EU:n kemikaalilainsäädännön EU Reachin kehittäminen ja ympäristön kemikalisoitumisen ehkäiseminen

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

EU pyrkii tulevina vuosina ohjaamaan markkinoita ja tukemaan toimijoita innovatiivisten materiaalien kierrätysratkaisujen kehittämisessä. Kemianteollisuudella on keskeinen rooli prosessien ja menetelmien kehittämisessä, jotta jatkossa keskeiset raaka-aineet saadaan suljettuun kiertoon EU:n sisällä.

Kemianteollisuudella on myös merkittävä rooli maatalouden kehittämisessä ja biodiversiteettihaasteisiin vastaamisessa. EU on päättänyt merkittävästi vähentää lannoitteiden käyttöä (-20%), tuholaistorjunta-aineiden käyttöä (-50%) sekä ravinnevalumia luontoon (-50%) vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna. Samalla luomuruokatuotannon osuutta pyritään nostamaan kolmannekseen. Näihin haasteisiin vastaamiseksi kemianteollisuudelta odotetaan merkittäviä ratkaisuja ja uusia tuotteita.

Green Dealin myötä EU:ssa ympäristön kemikalisoitumiseen pyritään kiinnittämään entistä suurempaa huomiota. EU Reach -kemikaalilainsäädönnön kehittäminen yhä eteenpäin on keskiössä biodiversiteetin suojelemisessa.

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • EU tulee osoittamaan innovatiivisten menetelmien ja uusien muita kemikaaleja korvaavien ratkaisujen kehittämiseen lisää rahoitusta
  • Toimialaa tullaan yhä vahvemmin reguloimaan kemikalisoitumisen ja biodiversiteetin suojelemiseksi
  • Toimialalle tulee lukuisia uusia toimijoita uusien biopohjaisten ratkaisujen kanssa, etenkin maatalouden tarpeiden täyttämiseen
  • Muiden toimialojen kehittymisellä tulee olemaan merkittäviä kysyntävaikutuksia kemianteollisuuden ratkaisuille. Alan toimijoiden on kyettävä seuraamaan vahvasti esimerkiksi maatalouden, metsän, energia-alan ja jäte- ja kierrätysalan EU Green Dealin mukaista kehittymistä ja sitä minkälaisia regulatiivisia vaatimuksia näille toimialoille jatkossa asetetaan.
  • Oleellisena toimialavaikutuksena on odotettavissa voimistuva vastuullisten ratkaisujen kysynnän kasvu, mikä välittää kemianteollisuuteen alan omien asiakkaiden kautta.

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET PAINAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio kemianteollisuus.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin