xavier-l-_3xRXB_CF5w-unsplash.jpg

Liikenne ja logistiikka

Liikenne on toimialana valtavassa murroksessa kohti vähäpäästöisyyttä. Sähköistyminen, älykkäät ja integroidut liikennejärjestelmät ja eri kulkuneuvojen uudet päästönormit ovat EU Green Dealin keskeisiä tavoitteita.

Keskeiset EU Green Dealin liikenteen ja logistiikan tavoitteet

Traffic jam
Maantieliikenteen päästöjen vähentäminen 90% vuoteen 2050 mennessä - käyttövoimina vety, sähkö ja biopolttoaineet
034.jpg
Autonomisen ajamisen, liikkumisen palveluiden ja sähköistyvän liikenteen kehittäminen ja toimialan vauhdittaminen
027.jpg
Euroopan sisämarkkinoiden vahvistaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen palveluiden takaaminen kaikille

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Liikenteen päästöt vastaavat tällä hetkellä noin neljännestä EU:n alueen kasvihuonekaasupäästöistä. EU Green Dealin avulla pyritään merkittävään liikenteen sähköistämiseen yhdessä kaasu- ja vetypohjaisten käyttövoimaratkaisujen kanssa. Tällä hetkellä EU:ssa käydään kiivasta keskustelua eri käyttövoimien tulevaisuudesta ja sähköinen liikenne on selkeästi murroksessaan kaikkein pisimmällä. Toimialan oma muutos on jo kovassa vauhdissa ja EU pyrkii lisäämään etenkin sähkölataamiseen vaadittavien infrahankkeiden rahoitusta

Liikenteen muutoksen keskiössä on liikenteen automatisaation merkittävä nostaminen eri kulkumuodoissa ja joukkoliikennemuotojen käytön ja EU:n infrahanketukien lisääminen. EU:lla on kunnianhimoiset tavoitteet SaaS-pohjaisten liikennemuotojen käyttöönotosta ja eri maiden välisten liikennejärjestelmien integroimisesta aina rahtiliikenteestä kuluttajapuolen matkalippujen ostamiseen.

2020-luvun aikana eri kulkumuotojen päästövaatimukset sekä materiaalien kierrätysvaatimukset tulevat merkittävästi tiukentumaan. Jatkossa valmistajilta odotetaan selkeitä suunnitelmia ja suunnittelua kulkuneuvojen kierrätettävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi EU:n ekodirektiivin päivitys 2021-2022 tulee asettamaan uusia kriteerejä myös liikkumisvälineille. EU:n päästökaupan uudistamisen yhteydessä on puhuttu myös, että meriliikenne ja kaukolennot tulevat mukaan EU:n päästökauppaan, josta neuvotellaan kesän 2021 aikana.

Keskeiset tavoitteet:

 • Maantieliikenteen päästöjen vähentäminen 90% vuoteen 2050 mennessä
 • Vuoteen 2030 mennessä liikenteessä 30 miljoonaa päästötöntä ajoneuvoa
 • Rautatieverkoston kehittäminen ja suurnopeusverkoston kaksinkertaistaminen
 • Lisäksi pyritään vähentämään veteen ja ilmaan päätyviä saasteita sekä melusaasteita, parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään ruuhkia ja torjumaan biodiversiteettikatoa
 • Samalla pyritään luomaan paremmat edellytykset liikenteen digitalisaation ja automatisaation kehitykselle
 • Näiden ohella liikenteen palvelut halutaan kaikkien saataville edullisesti

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

 • Liikennealalla EU Green Deal vahvistaa entisestään liikenteen voimakasta murrosta ja edellyttää toimijoilta merkittävää panostusta uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottamiseen.
 • EU:n päästökaupan uudistamisella voi olla merkittäviä vaikutuksia meri- ja lentoliikenteeseen, mikäli toimialat siirretään päästökauppajärjestelmään. Meriliikennettä pyritään myös vahvasti kehittämään yhdessä kansainvälisten merenkulun järjestöjen kanssa ja seuraavan 10 vuoden aikana EU pyrkiikin merkittävästi vähentämään merenkulun ilmastovaikutuksia Euroopan sisällä.
 • Lentoliikenteeseen on odotettavissa merkittäviä tukia uusien polttoaineiden ja teknologioiden kehittämiseksi. EU tukee jo nykyisellään monia innovatiivisia lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita.
 • Tulevaisuudessa liikkumisen välineiden tuottajilla tulee olemaan yhä suurempi vastuu tuotteiden kierrätettävyydestä ja myös kierrätyksen järjestämisestä.
 • Samalla liikenne palvelullistuu ja käyttäjärajapinta siirtyy yhä voimakkaammin digitaalisiin ratkaisuihin.
 • Suomessa globaali liikenteen digitalisoituminen ja sähköistyminen avaa merkittäviä mahdollisuuksia digitaaliseen palvelukehitykseen sekä esimerkiksi akkumetallien ja jalostuksen toimintoihin.


KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET PAINAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio liikenne ja logistiikka.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin