bio

Maa- ja elintarviketuotanto

Maatalouden rooli EU:n Green Deal -ohjelmassa ja sen tavoitteissa on merkittävä. EU Green Deal pyrkii vähentämään maatalouden päästöjä, suojelemaan biodiversiteettiä, varmistamaan kohtuuhintaisen ja turvallisen ruuan saatavuuden sekä kehittämään ruuantuotannon arvoketjua mahdollisimman puhtaaksi sekä ihmisille että ympäristölle. Samalla osana EU Green Dealia eurooppalaisia kuluttajia pyritään aktivoimaan ja ohjaamaan ilmastomyönteisempiin ruokailutottumuksiin.

Keskeiset EU Green Dealin maatalouden tavoitteet

organic.jpg
Vuonna 2030 25% viljeltävästä pinta-alasta on luomuviljelyn piirissä
Järvi.PNG
Vuoteen 2030 mennessä ravinnevalumia on saatu pienennettyä 50%
023.jpg
Vuoteen 2030 mennessä tuholaistorjunta-aineita käytetään 50% vähemmän kuin nyt

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

EU:ssa halutaan kehittää ruuantuotannon arvoketjua puhtaammaksi ja vähemmän ympäristöä kuormittavaksi samalla pitäen huolen, että eurooppalainen ruuantuotannon arvoketju kykenee tuottamaan kaikille kohtuuhintaista ruokaa. Toimenpiteiden keskiössä on vähentää itsensä ruuantuotannon ympäristövaikutuksia (ravinnevalumat, lannoitekäyttö, tuholaistorjunta-aineet) ja samalla kehittää uusia ruuantuotannon innovatiivisia menetelmiä ja tukea alan tutkimusta.

Green Dealin toimenpiteillä pyritään merkittävästi nostamaan luomutuotannon osuutta EU:n ruuantuotannosta. Tämä tavoite on osa EU:n biodiversitavoitteita, jotka komissio on nostanut keskeiseksi osaksi EU Green Dealia.

EU:ssa keskeisen Farm to Fork -strategian valmisteleminen aloitettiin jo vuonna 2020. EU Green Dealin Farm To Fork -strategia aiheutti syksyllä 2020 jäsenvaltioiden kesken erimielisyyksiä keskeisessä EU:n maataloustukipaketin CAP-neuvotteluissa. Monet itä-Euroopan maat vastustivat voimakkaasti kunnianhimoisia tavoitteita peläten niiden merkittävästi heikentävän näiden maiden lihantuotannon arvoketjuja. Neuvotteluissa päädyttiin kompromissiin Farm to Fork strategian, sekä CAP:n osalta.

Nykyisellään Common Agriculture Policy -viitekehys on osittain EU Green Dealin tavoitteiden vastainen, mikä osaltaan aiheuttaa epävarmuutta EU Green Dealin maatalouden tavoitteiden toteutumiselle.

EU haluaa myös tukea uusien ruokainnovaatioiden ja teknologioiden kehitystä ja jo nyt moni suomalainen ruuan innovaatioratkaisu on saanut EU:sta merkittävää rahoitusta etenkin uusien proteiinien tutkimukseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Osana EU Green Dealia kuluttajia pyritään valistamaan oman ruokatottumusten ympäristöjalanjäljistä. Tässä keskiösäs on myös EU:n alueen elintarviketuotteiden pakkausmerkintöjen yhtenäistäminen ja uusien pakkausmateriaalien kehittäminen.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • Suomalaiselle maataloudelle EU:n maatalouden tavoitteet asettavat toimenpidevaatimuksia ravinne- ja lannoitekäytön ja valumien vähentämiselle. Suomessa etenkin ravinnevalumien ehkäisyä ja lannoitteiden käyttöä tullaan ohjaamaan yhä voimakkaammin.
  • CAP-asetuksen myötä yhä useampia tuottaja voi saada tukea EU:lta, mikäli toimijat voivat näyttää toteuttavansa CAP:ssä määriteltyjä ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä.
  • Suomessa ruuantuotannon puhtaus ja arvoketju takaavat erinomaiset kilpailulliset lähtökohdat suomalaiselle ruualle, teknologialle ja elintarvikeosaamiselle. Muualla Euroopassa joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota tuholaistorjunta-aineiden käytön vähentämiseen.
  • EU Green Deal vahvistaa puhtaan ruuan merkitystä ja tämä voi edesauttaa suomalaisia toimijoita kasvattamaan ruuanvientitoimintaa EU:n sisämarkkinoilla.
  • Pakkausmerkintöjen yhdenmukaistamisella ja kehittämisellä lisätään läpinäkyvyyttä tuotantoketjussa. Jatkossa tuotteiden ympäristö- ja eläinhyvinvointivaikutukset halutaan saada yhä selvemmin näkyville. Tämä lisää puhtaan ja eläinystävällisen ruuantuotannon kilpailukykyä.
  • Innovatiivisten uusien proteiinilähteiden tutkimusta ja skaalaamista kaupallisiksi ratkaisuiksi tuetaan yhä voimakkaammin

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSRATKAISUT KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio maatalous.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin