027.jpg

Metalliteollisuus

Metalliteollisuuden rooli energiasektorin muutoksessa vähähiiliseksi on keskeinen. Tuulivoimalat, sähköinen latausinfra ja uudet rautatieverkostot tarvitsevat merkittävissä määrin raaka-aineita. Metalliteollisuuden omien päästöjen vähentäminen on EU Green Dealin kannatta kriittistä.

Keskeiset EU Green Dealin metalliteollisuuden tavoitteet

d
Metalliteollisuuden omien päästöjen vähentäminen 90% vuoteen 2050 mennessä
metallijäte.PNG
Kehittää edelleen metallien kierrätettävyyttä ja EU:n sisäisiä materiaalikiertoja
072.jpg
Tukea energia- ja liikennesektoria vähähiilisten infrarakenteiden tuottamisessa

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Metalliteollisuuden keskiössä EU:n Green Dealin näkökulmasta on terästeollisuuden päästöjen vähentäminen. Terästeollisuus tuottaa tällä hetkellä noin neljä prosenttia kaikista EU:n hiilidioksidipäästöistä ja noin 22 prosenttia teollisuuden päästöistä. Terästeollisuudessa päästöjä syntyy huomattavia määriä teräksen energiaintensiivisestä valmistuksesta, ja alan vähähiilistymiseksi teräksen valmistukseen käytettävää energiaa täytyisi muuttaa uusiutuvaksi.

Terästeollisuuden ja tätä kautta metalliteollisuuden vähähiilistymisen keskeisenä osana on vihreä vety. Vety on keskeinen ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi aloilla, jotka ovat vaikeasti vapautettavia hiilestä ja joissa sähköistäminen on hankalaa. Teknisesti energiavaatimukset alalla ovat kuitenkin vaativat: terästeollisuus vaatisi noin 400 terawattituntia uusiutuvaa sähköä, josta 250 terawattituntia kuluu 5,5 miljoonan tonnin vedyn tuottamiseen.

Kun oikea infrastruktuuri ja tukeva sääntelykehys ovat olemassa, Euroopan terästeollisuus kykenee paremmin sitoutumaan EU:n ilmastotavoitteisiin ja kestävän kasvun tavoitteisiin. Arvioiden mukaan terästeollisuus kykenisi kehittämään, parantamaan ja ottamaan käyttöön uusia tekniikoita, jotka voisivat vähentää EU:n terästuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Oman tuotannon päästöjen vähentämiseksi teollisuudelta odotetaan osallistumista metalliraaka-aineiden kiertotalouden kehittämiseksi. EU pyrkii jatkossa yhä voimakkaammin kehittämään alueen omavaraisuutta keskeisissä raaka-aineissa, sekä vähentämään neitseellisten raaka-aineiden tuotantoa.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • Toimialan päästöjen vähentäminen on alan ja EU Green Dealin kehityksen näkökulmasta välttämätöntä. EU tulee panostamaan merkittäviä rahallisia tukia toimialan menetelmien kehittämiseksi ja suljettujen materiaalikiertojen aikaansaamiseksi
  • Toimiala on itse ilmoittanut, että sen keskeinen työkalu päästöjen vähentämisessä on EU:n vetystrategia ja rakentuva toimiala. EU pyrkiikin merkittävästi tukemaan vetytalouden kasvua Euroopassa.
  • EU:n päästökaupan uudistus, hiilitullit ja energiatehokkuusdirektiivien tarkasteleminen vuonna 2021 asettavat hinnankorotuspaineita metalliteollisuudelle, jossa edelleen käytetään runsaasti fossiilisia polttoaineita energian tuotannossa. Hiilitulleilla toisaalta EU pyrkii sääntelemään EU:n ulkopuolelta tuotavan raaka-aineen hiili-intensiteettiä ja tämä voi parantaa EU:n oman tuotannon kilpailukykyä, mikäli tuotanto on kyetty järjestämään vähäpäästöiseksi.
  • Energiajärjestelmän voimakas uudistaminen ja sähköiseen liikenteeseen siirtyminen lisää metalliteollisuuden tuotteiden kysyntää. Samalla yhä suurempi määrä raaka-aineesta pitäisi pohjautua kierrätettyyn raaka-aineeseen, mikä lisää merkittävästi investointipaineita.


KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET PAINAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio metalliteollisuus.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin