Innovation fund.jpg
Funding
Aukeaa:
-
Sulkeutuu:

Innovation Fund - rahoitusta vähähiilisten teknologioiden rahoittamiseen

Kenelle, mitä ja kuinka paljon?

Pieni yritys tai konsortio.jpg
Konsortio ja yritys
Mitä.jpg
Tukea demonstraatiohankkeisiin
raha.jpg
0-4,5M EUR, 60% hankekustannuksista.

Innovation Fund on yksi suurimmista innovatiivisten vähähiilisten tekniikoiden rahoitusohjelmista, joka tarjoaa monen miljoonan euron investointitukea yksittäisen yrityksen tai konsortion ensimmäiselle kaupallisen skaalan demonstraatio-hankkeelle.

  • Innovation Fund rahoittaa 60% vähähiilisen teknologian investointikustannuksesta ja operatiivisista kuluista. Suuri osa myönnetystä avustuksesta maksetaan projektin aikana toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen perusteella
  • Demonstraatioprojektin tavoitteena oltava vähähiilisten innovatiivisten teknologioiden käyttöönotto energiaintensiivisellä alalla
  • Ohjelma rahoittaa demonstraatiohankkeita jotka kohdistuvat uusiutuvan energian, energian varastoinnin, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä teollisen hiilidioksidin talteenoton ja käytön mahdollistavat innovatiiviset teknologiat päästökauppajärjestelmän (Emissions Trading Scheme, ETS) aloilla.
  • Hankkeen kesto maksimissaan 10 vuotta
  • Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat enintään 7,5 MUER.

 

SAATAVILLA OLEVA RAHOITUS:

  • Ei asetettua maksimirahoitusta, mutta tuki on maksimissaan 60% projektin investointikustannuksesta sekä hankkeen aikana aiheutuneet operatiiviset kulut jotka liittyvät innovatiivisen vähähiilisen teknologian käyttöönottoon.
  • Avustuksesta jopa 40% voi saada ennen operatiivista vaihetta. Ainakin 60% avustuksesta tulee maksuun toteutuneiden kasvihuonekaasusäästöjen perusteella (hakemusvaiheessa arvioidut uuden teknologian mahdollistamat kasvihuonekaasupäästöjen leikkaukset tulee toteutua ainakin 75%).

 

VINKIT RAHOITUKSEN HAKEMISEEN:

  • Hyvän hankehakemuksen tekemiseen on syytä varata aikaa. Jos olette tekemässä hanketta konsortiona, on hyvä olla liikkeellä viimeistään 2-2,5 kuukautta ennen haun sulkeutumista. Jos olette yksin hakemassa, on hyvä varata vähintään 1,5 kuukautta.
  • EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä on huomioitava, että rahoituksen saamisen todennäköisyys vaihtelee karkeasti 10-30% välillä. Toisaalta tukea on saatavilla merkittäviä määriä ja usein rahoituksen kautta pääsee integroitumaan helpommin osaksi eurooppalaista sisämarkkinaa.
  • Hyvä hanke kytkeytyy selvästi EU:n painopistealueisiin esim. Green Dealiin, ja tähtää innovaatioiden tuottamiseen, joista on hyötyä laajemminkin kuin vain toimijan omassa toiminnassa.

Katso lisää vinkkejä onnistuneeseen EU-projektiin täältä

 

HAE RAHOITUSTA:

Katso täältä alueesi asiantuntijat, jotka auttavat hakemuksessasi tai

jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!

Ota yhteyttä EU Green Deal Office -asiantuntijoihin

#Energia
#Jäte- ja kierrätysala
#Kaivosteollisuus
#Kemianteollisuus
#Liikenne ja logistiikka
#Metalliteollisuus
#Metsäteollisuus
#Teknologiateollisuus