Kiertotalouden avustus TEM.jpg
Funding
Aukeaa:
-
Sulkeutuu:

Valtionavustus kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi

Kenelle, mitä ja kuinka paljon?

Pieni yritys.jpg
Kaikenkokoisille yrityksille
Mitä.jpg
Tukea kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi
raha.jpg
0-0,1M EUR per toimija

Valtionavustus kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut rahoitustukimahdollisuuden kokonaan uusien kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi. Rahoitusta kannattaa ehdottomasti hakea mikäli olette aikeissa kehittää kokonaan uutta toimintaa ja pyritte löytämään kehittämiseen rahallista tukea. Rahoitusta myönnetään yhteensä 1 milj. € seuraavien 3 vuoden aikana.

 

TUEN TAUSTAA:

Tavoitteena on käynnistää kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä kiertotalouden voimavaroja hyödyntäviä yksityisten ja julkisen sektorin välisiä innovaatioita ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia uusien toimintamallien, liiketoiminnan ja uudistavien työpaikkojen luomiseksi sekä koronan jälkeisen taloudellisen elvytyksen tukemiseksi.

Kansallisella kiertotalouden strategisella ohjelmalla pyritään etsimään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten hiilineutraalisuustavoitteet ja kestävän kehityksen edistäminen, mutta myös vauhdittamaan kiertotalouden systeemisen muutoksen etenemistä ja asetettuja haasteellisia tavoitteita kestävästä resurssiviisaasta luonnonvarojen käytöstä ja kiertotalousasteen nostosta. Määrärahalla voidaan tukea näihin tavoitteisiin kohdistuvien isojen kehittämiskokonaisuuksien ja ekosysteemien käynnistämistä ja kokeiluja, osaamisen ja innovaatiokyvykkyyksien kehittämistä, digitaalisia alustaratkaisuja, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden muodostamien kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneiden osaamiskeskittymien kehittämistä sekä EU-rahoituksen hyödyntämistä. Lisäksi määrärahalla vahvistetaan kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kiertotalouden kehitysalustoina sekä edistetään kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä osana koronan jälkeisiä elvytystoimia.

 

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

Määrärahalla voidaan edistää varhaisen vaiheen ekosysteemien rakentamista, joissa ei vielä kehitetä varsinaisesti liiketoimintaa, vaan luodaan sille edellytyksiä. Pidemmälle kehittyneitä ekosysteemejä rahoitetaan normaaleilla innovaatioita tukevilla instrumenteilla Business Finlandin ja ELY-keskusten toimesta.

Avustuksella voidaan rahoittaa

  1. Kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa;
  2. Kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä;
  3. Valtion budjettitalouden organisaatioiden ja korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden kiertotaloutta ja ekosysteemien kehittymistä edistäviä hankkeita.

Avustuksella ei voida rahoittaa

  1. Jo vakiintunutta toimintaa (eli kyse ei ole toimintatuesta);
  2. Investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia;
  3. Liiketoimintaa;
  4. Yksittäisen yrityksen hankkeita;
  5. Pelkästään hankintoja (mutta avustettavat hankkeet voivat sisältää hankintoja).

 

SAATAVILLA OLEVA TUKI:

Yhteensä rahoitusta on jaossa 1 000 000 € seuraaville kolmelle vuodelle. Yksittäisen saajan rahoitustukimaksimia ei ole määritelty erikseen, mutta tuella tullaan rahoittamaan useampia soveltuvia hankkeita.

 

HAE RAHOITUSTA:

Voit hakea rahoitusta suoraan TEM:n sivuilta (paina tästä siirtyäksesi TEM:n sivuille) tai tehdä hakemuksen asiantuntijoiden avustuksella. Katso täältä alueesi asiantuntijat, jotka auttavat hakemuksessasi tai jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!

 

Ota yhteyttä EU Green Deal Office -asiantuntijoihin

#Energia
#Finanssiala
#Jäte- ja kierrätysala
#Kaivosteollisuus
#Kemianteollisuus
#Liikenne ja logistiikka
#Maatalous
#Metalliteollisuus
#Metsäteollisuus
#Muoviteollisuus
#Rakentaminen ja kiinteistöt
#Teknologiateollisuus
#Tekstiiliteollisuus