Lenkkarit

Tekstiiliteollisuus

Tekstiiliteollisuus on EU Green Dealin näkökulmasta erittäin keskeinen toimiala. Tekstiiliteollisuus on erittäin resurssi-intensiivinen toimiala ja alan merkitys  raakamateriaalien ja veden kulutuksen vähentämiseksi on merkittävä. Globaalisti vaateollisuuden jalanjäljen on arvioitu vastaavan jopa 5-10% kaikista globaaleista päästöistä.

Keskeiset EU Green Dealin tekstiiliteollisuuden tavoitteet

Tekstiili.PNG
Kehittää eurooppalaista tekstiiliteollisuutta kohti kiertotaloutta ja vahvistaa raaka-aineiden suljettuja kiertoja EU:n sisällä
Järvi.PNG
Tukea toimialaa uusien ympäristöystävällisten ja ennen kaikkea vedenkäyttöä vähentävien tuotantomenetelmien kehittämisessä
069.jpg
Edesauttaa toimialaa tekstiilien kestävyyden ja uusiokäytön ratkaisujen kehittämisessä

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Tekstiiliteollisuus on merkittävä teollisuudenala Euroopassa, työllistäen 1.5 miljoonaa ihmistä 160 000 yrityksessä tuottaen noin 162 miljardia liikevaihtoa vuosittain. Toimiala on kokenut viime aikoina murroksen, jossa tuottavuutta on pyritty löytämään korkean arvonlisän tuotteilla, ja samalla vastuullisuuskysymykset ovat nousseet yhä keskeisimmiksi.  Suuri osa tekstiiliteollisuuden tuotannosta tapahtuu Aasiassa ja EU pyrkiikin osana Green Dealia tukemaan toimijoita kehittämään globaalisti skaalautuvia teknologioita, vaihtoehtomateriaaleja ja tuotantomenetelmiä, joilla kehittää koko toimialaa eteenpäin.

Euroopan Unionin keskeiset tavoitteet tekstiiliteollisuudessa ovat kilpailuedun ja innovaatioiden lisääminen, kierrätysmateriaalien sekä kestävien materiaalien markkinaosuuden kasvattaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen koko arvoketjussa.

Arvioiden mukaan vain 1% maailman tekstiileistä otetaan uusiokäyttöön ja Euroopan Unionin tekstiiliteollisuus on vahvasti tuontivoittoinen. Yli puolet arvosta tuotetaan EU:n ulkopuolella. Uusien trendien kautta halutaan tukea kestävää vaatemuotia, jonka keskiössä on kierrätetyt ja kestävästi tuotetut materiaalit.

Euroopan Unioni kehittää uutta kestävien tekstiilituotteiden viitekehystä, jonka avulla voidaan varmistaa tekstiilituotteiden kierrätettävyys, toissijaisten materiaalien riittävä käyttö, haitallisten kemikaalien käytön lopettaminen tuotannossa ja pienyritysten ja kuluttajien ohjaaminen kohti kestäviä materiaaleja uudelleenkäytön ja korjaamispalveluiden helpottamisella.

Viitekehyksen tavoitteena on luoda optimaaliset olosuhteet ja kannusteet kilpailuedulle Euroopassa. Kehys ottaa huomioon teollisuudenalan vahvuudet ja heikkoudet, ja ottaa kantaa ympäristö- sekä sosiaalivaikutuksiin.

Lisäksi EU pyrkii tukemaan ja luomaan kannusteita tekstiiliteollisuuden muutosta kohti product-as-a-service mallia, tuotantoprosessien kehittämiseen ja materiaalien uusiokäyttöön sekä kansainvälisen yhteistyön läpinäkyvyyteen.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan

  • EU:n tavoitteena on maksimoida arvonluontia unionin sisällä, jossa kestävien materiaalien ja prosessien käyttöä voidaan valvoa tehokkaammin.
  • Keskeisenä tavoitteena tuotannon painopisteen siirtämisessä Eurooppaan on toimialan kiertotalouden kehittäminen. EU pyrkiikin rakentamaan unionin alueelle viisi teollisen mittakaavan poistotekstiilien kierrätyslaitosta, joilla luodaan kierrätetyn raaka-aineen tarjontaa unionin sisällä, vähennettäisiin vaatejätteen polttamista sekä vientiä ulkomaille, joissa ei ole kykyä käsitellä poistotekstiilejä asianmukaisesti. Yhtä näistä kierrätyslaitoksista pyritään saamaan Suomeen rakennettavaksi. Laitos sijoitettaisiin Turun seudulle.
  • EU haluaa osana EU Green Dealia vähentää eurooppalaisen kuluttamisen vaikutuksia arvoketjujen tuotantomaissa, ja pyrkii ohjaamaan alaa yhä voimakkaammin läpinäkyvyyden kehittämiseen aina tuotteiden alkulähteille asti. Tuotantoketjun läpinäkyvyyden lisääminen parantaa mahdollisuuksia arvioida tuotteiden välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutusta, sekä keskeisiä ihmisoikeusriskejä.
  • Osana Green Dealia EU pyrkii maksimoimaan tuotteiden uusiokäyttömahdollisuuksia ja asettamaan kierrätysvaatimuksia muun muassa Ekodesign -direktiivillään.
  • EU:n rahoitustoimenpiteet kohdistuvat tekstiiliteollisuudessa vahvasti uusien ei-muovipohjaisten kuitumateriaalien tutkimukseen ja kehitykseen, missä Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää uutta liiketoimintaa. Samalla EU pyrkii rahoittamaan kierrätysmenetelmiä, joilla sekotekuidut voidaan palauttaa takaisin tuotantoon uusioraaka-aineena.

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio tekstiiliteollisuus.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin